AKTIVITY  V  AMERICE

North American Sundial Society (NASS), jak odpovídá překlad, je Severoamerická společnost pro sluneční hodiny.

Kontakty na radu společnosti jsou na stránkách http://www.sundials.org/contacts/contacts.htm. Byla založena v roce 1994.
Máte-li zájem, můžete si přečíst stanovy společnosti.

Členské poplatky závisí na tom, zda člen požaduje pouze tištěnou formu zpravodaje nebo elektronickou. Blíže viz stránky

Společnost pořádá jednou ročně konferenci, zpravidla v srpnu. Inormace o konferencích v letech 1997 až 2008 ve formátu pdf lze nalézt na stránkách.

NASS vydává zpravodaj Compendium. Příklad obsahu jednoho z čísel lze stáhnout ve formátu pdf. Cena těchto zpravodajů.
Vychází 4 x ročně.

Máte-li zájem o koupi některých publikací vydaných společností podívejte se na webovou stránku

BSS společně s NASS připravila informace o slunečních hodinách hned v 8 jazycích. Český je mezi nimi. Tyto stránky jsou jakýmsi rozcestníkem. Zde najdete odkazy na literaturu, zhotovitele, stezky slunečních hodin, obrázky atd.

Základy gnómoniky, typologie slunečních hodin a další často kladené otázky (FAQ) jsou zodpovězeny na stránkách.

Výsledek evidence slunečních hodin je uveden na stránkách. Kromě USA jsou v ní zahrnuty Antily, Kanada a Mexiko. O knižní podobě katalogu nevím.

Přehled digitálních publikací, které lze na CD zakoupit, je na adrese

Ze stránek lze stáhnout různé prezentace v PowerPointu

Samozřejmě i na stránkách NASS jsou odkazy na různé webové stránky - links

Některé z amerických stránek: 

šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku