AKTIVITY  V  HOLANDSKU

V Holansku od roku 1978 působí společnost De Zonnewijzerkring.

Základní informace (v angličtině) jsou uvedeny na stránkách.
Zde jsou uvedeny:

Společnost na rozdíl od jiných, organizuje setkání 4x do roka. Jedna z nich - zpravidla v červnu je spojena s výletem.

Je vydáván zpravodaj - Bulletin. Vychází 3x v roce. Anglická shrnutí obsahu jednotlivých čísel vydaných během posledních 10 let jsou přístupná na stránkách.

Nevím jak často, ale jsou vyhodnocovány "hodiny tohoto měsíce" a Article of the month. Na stránkách je podepsán Fer de Vries.
Jednou jsou vyhodnoceny internetové stránky (např. autora Nicola Severino z Itálie), jindy zpravodaj NASS - Compendium (March 2009 English) či Bulletin of De Zonnewijzerkring (May 2009 Holandsky).

Další stránka odkazuje na stránky členů:

Výsledek evidence slunečních hodin jsem dosud nenalezl.

Některé z holandských stránek: 

šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku