AKTIVITY  V  MAĎARSKU

Odborná sekce "sluneční hodiny" byla ustavena v rámci Maďarské astronomické společnosti MCSE.
V případě zájmu se můžete kontaktovat s představiteli Sundials section.

Vznikla v roce 1999?

Pracovní skupina pořádá setkání jednou za rok, zpravidla v září. Foto ze setkání pořádaného v Kőszegu v Maďarsku v roce 2002 jsem převzal z dnes již neexistujících stránek "http://www.kormendplaza.hu/tuboly/2napora.htm". Tehdy to bylo společná akce Rakouské astronomické spoločnosti, Maďarské astronomické spoločnosti a Gothardovy spoločnosti amatérských astronomů v Szombathelyi.

na setkání v Maďarsku

V roce 1998 byl vydán v tištěné podobě katalog slunečních hodin. Jako autor je uveden Keszthelyi Sándor; název: MAGYARORSZÁG NAPÓRÁI - A rögzített napórák katalógusa.
Na webu lze nalézt odkaz na katalog maďarských slunečních hodin.

Katalog má 128 stran formátu 14,5 x 20,5 cm. Obsahuje informace celkem ke 405 slunečním hodinám. Ve statistickém přehledu je uveden počet hodin v jednotlivých oblastech navíc rozděleno dle stáří hodin. Jeho předchůdcem byl katalog vydaný v roce 1983.

titulní list

Nově vzniklé sluneční hodiny jsou uváděny na stránkách Új napórák.

Stránky s aktivitami V Maďarsku:

 

šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku