AKTIVITY  V  NĚMECKU

V Německu funguje pracovní skupina Sonnenuhren při Deutsche Gesellschaft für Chronometrie e.V. (Německá společnost pro časomíru).
Skupina má bohatou tradici - vznikla v roce 1971.

Stránky DGC jsou umístěny na adrese http://www.dg-chrono.de/. Zde jsou i odkazy na jednotlivé pracovní skupiny (FK), například na stránky Der Fachkreis Sonnenuhren.

Pracovní skupina Sonnenuhren pořádá roční setkání jednou ročně, zpravidla v květnu.

DGC vydává zpravodaj - Mitteilungen, který vychází v papírové i elektronické podobě. Lze jej stáhnout jako dokument ve formátu pdf.
Vychází 4 x ročně (jaro, léto, podzim a zima).

Katalog slunečních hodin v tištěné podobě zahrnuje sluneční hodiny Německa a Švýcarska (Sonnenuhren Deutschland und Schweiz). Byl vydán německou společností Deutsche Gesellschaft für Chronometrie (DGC) v roce 1994. Sestává z více než 750 stran formátu 16,5 x 24 cm. Obsahuje údaje ke 8 250 slunečním hodinám. Z toho je 6 050 v Německu. Text je doplněn 131 fotografiemi a 67 náčrty. Základní informce o katalogu najdete rovněž na stránkách D. Rotha.
Bohužel elektronická obdoba katalogu neexistuje.


SETKÁNÍ  PŘÁTEL  SLUNEČNÍCH  HODIN  V  ROCE  2007


Tehdy to bylo již 36. setkání pracovní skupiny Sonnenuhren.

Setkání proběhlo od 17. 5. do 20. 5. v Görlitz (asi 45 km severně od Liberce) v hotelu Mercure.

Součástí setkání byl autokarový výlet za slunečními hodinami v okolí. Přestože jsem akci s předstihem avizoval na svých stránkách, žádné příznivce z našich řad, aby se zúčastnili alespoň výletu, jsem nevyhecoval.

Spojil jsem se s organizátorem akce a předběžně jsem přihlásil sebe s manželkou jako účastníky sobotního výletu (19. 5. 2007). Byl jsem proto očekáván. S jeho průběhem a svými dojmy bych vás chtěl v následujícím seznámit.

Zajistil jsem nám nocleh v Raspenavě, odkud jsme v 7 hodin odjeli. Projeli jsme cípem polského území a dojeli před hotel Merkure v Görlitz, kde probíhalo letošní setkání. Zde jsme byli vřele přivítáni.
Účastníků zájezdu bylo skoro 120 a jeli třemi autobusy. Odjezd od hotelu byl plánován na 8:30 hod. Už při odjezdu jsme měli asi 15 minut zpoždění.

První zastávkou bylo umělecké kovářství v obci Burk. Kromě polárních prstencových jsou v objektu dvoje nástěnné sluneční hodiny. Dále zde bylo možné spatřit hodiny připravené k prodeji a jedny parkové přemístitelné.

polární prstencové nástěnné

Další zastávkou byl Bautzen (Budyšín?). Při procházce městem jsme viděli celkem čtvery hodiny. Nejznámější jsou asi hodiny na radnici, další jsou na chrámu Petridom ... - viz foto.

na radnici hodiny na chrámu Petridom čertovské hodiny

Protože v městě je kromě hodin mnoho architektonických skvostů a jiných zajímavostí, dostali jsme na půl hodiny rozchod. Došlo na hromadné foto a návštěvu chrámu Páně.

účastníci výletu

Odjezd se zpozdil. Naše představa o německé preciznosti a puntičkářství vzala za své, začal jsem si připadat jako v Troškově filmu. Ve Wehrsdorfu jsme nezastavovali, měli jsme zpoždění. Při projíždění okolo hodin řidiči pouze přibrzdili.

Aby se účastníci výletu cestou nenudili, dostali kvíz s 10 otázkami nejen z gnómoniky, ale ze všeobecného vzdělání (zeměpis, historie,...).

Následoval společný oběd v "Gasthof Zur Sporthalle". Protože účastníci měli předem objednáno jedno ze sedmi jídel, příliš jsme se zde nezdržovali. Zájemci o knihu/katalog "Sluneční hodiny na pevných stanovištích" si ji mohli zakoupit. Jak je z fotek vidět, o knihy byl velký zájem.

stala se bestsellerem účastníci výletu

Jeden z prodaných exemplářů dokonce směřoval do francouzské Normandie.

Po příjezdu do obce Taubenheim jsme dostali mapku obce s vyznačenými stanovišti slunečních hodin. Každý si zvolil jemu odpovídají trasu vycházky. Všechny hodiny v obci nebylo možno z časových důvodů navštívit. Blíže viz stránky městečka slunečních hodin .

Než se peleton roztrhal

Pokračovali jsme do sousední obce Sohland, kde jsme navštívili hvězdárnu. V prostoru hvězdárny jsou instalovány polární prstencové, rovníkové a troje nástěnné hodiny.

některé z hodin

Účastníci vyslechli informaci o místní hvězdárně a mohli se seznámit s jejím vybavením a sledovat Slunce.

pozorovatelé

Před hvězdárnou je umístěna informační tabule, z které je patrná vzájemná velikost planet naší soustavy. V okolí je rovněž Planetární stezka.

Soustava i s Plutem Stezka je nejen v Hradci

Protože zde bylo příjemné posezení, zpoždění narostlo. Díky tomu jsme se již v Löbau u dvojích hodin již nestavovali.

pozorní posluchači

Po návratu k hotelu jsme byli přemlouváni, ať se zúčastníme dalšího programu setkání. Protože jsme tam dojeli okolo 19. hodiny, zvolili jsme odjezd zpět na České území.

Za zajímavost považuji to, že sotva odezněly dojmy z letošního výletu, již připravují program pro setkání v příštím roce. Blíže viz stránky s různými alternativami o kterých se bude diskutovat.

 


AKTIVNÍ  PŘÍZNIVCI  SLUNEČNÍCH  HODIN

Herbert  RAU

S panem Rau(em) jsem si začal dopisovat v prosinci 1991.
Vyměňovali jsme si fotografie a informace o slunečních hodinách v příslušné zemi. Pan Rau "vydával" informační materiály pro příznivce slunečních hodin v tehdejší NDR.

Byl to on, kdo mne vyprovokoval ke zpracování katalogu slunečních hodin ve východočeském kraji. Pomohl mi i s jeho rozmnožením. Vyhecoval mne ke i zpracování katalogů dalších krajů.

V začátcích naší korespondence ještě byl internet "v plenkách". Informace o slunečních hodinách z jiných zemí jsme si tehdy vyměňovali korespondenčním způsobem klasickou poštou.

V roce 1995 jsme dohodli návštěvu v Hradci Králové. Před návštěvou mi zaslal foto z akce v Salzburgu (1992), kde šipkou vyznačil svou osobu.

pan Rau

Jeho návštěva v Hradci Králové se uskutečnila od 9. do 11. června 1995. Přijel s ním pan Zenkert, který byl rovněž přítelem slunečních hodin, pocházel ze Sudet a znal česky. Díky tomu byla konverzace jednodušší. Dne 10. 6. jsme podnikli výlet za slunečními hodinami po východních Čechách autem.
Navštívili jsme i Studnici č. 1. Dům má bohatou minulost - původně tvrz, fara a pak rodinný dům. Tehdejší majitelka Jarmila Hassan Abdel Vahab uměla německy a jako průvodkyně nebyla k zastavení. Před stěnou se slunečními hodinami stál strom meruňky, který hodiny stínil. Tehdy se projevili jako šprýmaři. Řekli mi: "My ji zabavíme, běžte sehnat pilu." V současné době je v budově obecní úřad, dům již není za zdí, sluneční hodiny již nic nestíní.

pan Rau

Nezapomněl se s gnómonickými informacemi z cest podělit s ostatními. Od něho jsem se dozvěděl o městečcích slunečních hodin Sohland, Taubenheim a o muzeu s bohatou sbírkou slunečních hodin v Jezdřejově. Uvedená místa jsem později navštívil a využil jeho informací.

Zkontaktoval mne s katalánským příznivcem slunečních hodin Dr. Ing. Josep Maria Vallhonrat. Díky rozvoji internetu tak na přelomu let 1997/98 a jeho přičiněním vznikl česko/anglicko/katalánský gnómonický slovník.

Při výměně fotografií mne upozornil na gnómonické chyby některých hodin. Díky tomu jsem si zvyšoval znalosti.

Jeho zájem o sluneční hodiny směřoval v posledních letech především na středověké a antické sluneční hodiny.

Zemřel 26. května 2013 ve věku 89 let.

Arnold  ZENKERT

Pan Zenkert se narodil 10. září 1923 v Kamenickém Šenově. Až do své penze byl vedoucím planetária a hvězdárny v Postupimi - Nová zahrada. Patřil k tamějšímu astronomickému centru, pamětnímu místu Bruna - H. Bürgela.
Byl znalcem jeho životopisu.

V roce 1979 založil v NDR sekci Gnomonic a byl do sjednocení Německa jejím vedoucím. Následně se stal členem pracovního kroužku v německé společnosti pro chronometrii.

pan Zenkert

Pan Zenkert pomáhal při popularizaci slunečních hodin. Vydal řadu publikací. Nejznámější a nejhodnotnější je zřejmě titul:
"Faszination Sonnenuhr" prvně vydaný v r. 1984 nakladatelstvím VEB Verlage Technik Berlin
Kniha se dočkala i v dalších vydání (2002, 2005 s CD-ROM).

Zajímal se rovněž o mudrosloví na slunečních hodinách - je autorem knihy "Zähl die heitren Stunden nur. Sinnsprüche auf Sonnenuhren".

Publikace, na kterých se podílel a které lze ještě prostřednictvím http://www.amazon.de zakoupit na tomto odkazu.

V rámci korespondence jsme se navzájem informovali o své činnosti. Díky tomu jsem se dozvěděl o jeho posledních realizovaných hodinách v Bützow. Slavnostně byly odhaleny 8. listopadu 2012 v tamějším starém přístavu. Budou připomínat bývalou plavbu na řece Warnow v Rostocku. Hodiny jsou umístěny na 2 m široké kotvě. Ta má stejně jako Slunce pro plavbu velký význam. Proto skloubení kotvy se slunečními hodinami se jeví jako přirozené. Kotva je skloněna pod pod úhlem 10°.

hodiny na kotvě p. Zenkert vysvětluje

Ve spodní části jsou umístěny vlastní hodiny. Udávají pravý místní sluneční čas. Při zdejší zeměpisné délce 11° 59' je rozdíl od pravého slunečního času pro středoevropský poledník (zpoždění) o 12 minut.

hodiny na kotvě

V horní části číselníku je rozmístěno 11 názvů měst - přístavů. Tato část slouží jako polední hodiny. Pokud stín ukazatele dopadne na příslušné jméno, je v něm poledne. V tomto okamžiku, by měl divák přemýšlet o tom, zda lidé z Kalkaty nebo Ria majít co jíst k obědu a jak jim může pomoci. Sluneční hodiny jsou proto i výzvou k solidaritě.

Na kotevní tyč je umístěn znak města. V Bützow bylo až do reformace - více než 400 let biskupství.

Na úpatí kotvy je instalována tabule s různými informacemi (datum vzniku, jméno autora, zeměpisné souřadnice, ...).

tabulka s informacemi

Namísto odpovědi na můj mail mi Guido Zenkert počátkem května letošního roku (2013) sdělil, že p. Arnold Zenkert zemřel.

Další informace o p. Zenkertovi a jeho díle lze nalézt na následujících odkazech.

[1] o slunečních hodinách v Bützow
[2] životopis p. Zenkerta v němčině
[3] na p. Zenkerta vzpomíná Reinhold Kriegler na svých stránkách


šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku