AKTIVITY  NA  SLOVENSKU

V roce 1980 byla pro Technické muzeum v Košicích vydána kniha Slnečné hodiny na Slovensku. Jejím autorem byl Pavel Adamuv. Uváděla existenci hodin na 103 stanovištích Slovenska. Většina hodin byla dokumentována černobílými fotografiemi.

Tehdy pro Čechy, Moravu a Slezsko žádná evidence slunečních hodin neexistovala. Snaha pořídit takovou evidenci motivovala RNDr. Ludvíka Muchu z Přírodovědecké fakulty UK v Praze k zadání diplomových prací, které se evidencí slunečních hodin zaobíraly. Díky tomuto úsilí vznikly podklady pro pozdější katalog slunečních hodin v České republice.
Jednalo se o rozsáhlou mravenčí práci, která probíhala v letech 1981 až 1990 pod vedením RNDr. Muchy. Formou dotazníkové metody na jednotlivé místní správní orgány byla zjišťována v jednotlivých krajích místa, kde se hodiny vyskytovaly. Skutečný stav hodin byl pak na jednotlivých místech ověřen a zaevidován.

Na Slovensku existuje podobný stav, jaký byl před několika lety u nás. Existují tam jednotlivé aktivity, ale zatím nedošlo k jejich součinnosti.

Vzhledem k tomu, že vůči Slovensku nemáme jazykovou bariéru, snažíme se sledovat tamější aktivity na webových stránkách. Naopak ze slovenské strany dostáváme příspěvky do katalogu a informace vkládáme do katalogu.

V červenci 2007 vznikla z iniciativy Žilinské hvězdárny vznikla snaha "zmapovať slnečné hodiny v Žilinskom kraji". Chtěli zjistit, v jakém stavu jsou hodiny uváděné v katalogu, ale i zdokumentovat slneční hodiny, ktoré v Žilinském kraji vznikly. Úlohou katalogizace by bylo také zjistit jejich gnómonickou správnost. Zjištění skutečného stavu starých hodín by mělo být podnětem pro jejich rekonstrukci a záchranu.

Pokud by sa projekt podařil, chtěli jej rozšířit nejprve na celé Slovensko a pak v rámci mazinárodní spolupráce s Českou a Polskou republikou.

Tématika slunečních hodin se občas objeví v časopise Kozmos. Většinou je autorem článků Ladislav Druga. Vyzýval například čtenáře ve fázi přípravy knižního vydání katalogu slunečních hodin aby informovali autory knihy o slunečních hodinách na Slovensku.

Ladislav Druga, pracovník Slovenské ústredné hvezdárně v Hurbanove (na obrázku sedí uprostřed) je jedním z příznivců slunečních hodin, který se účastní maďarských setkání.

na setkání v Maďarsku

V časopise KOZMOS 2/2003 píše o jednom takovém setkání: Pod mottom „Slnečné hodiny na hraniciach dvoch krajín“ sa v hoteli Írottkő v Kőszegu v Maďarsku v dňoch 26. – 29. 9. 2002 uskutočnila medzinárodná rakúsko-maďarská konferencia o slnečných hodinách. Zorganizovala ju Sekcia slnečných hodín pri Rakúskej astronomickej spoločnosti (Dr. Helmut Sonderegger), Maďarská astronomická spoločnosť (Bartha Lajos, Mizsér Attila) a Gothardova spoločnosť astronómov amatérov v Szombathelyi (Vértes Ernő).

 

šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku