Sluneční hodiny mohou přilákat návštěvníky či turisty. To je všeobecně známo. Buď je snahou přivábit na jedny exotické hodiny nebo na celou plejádu hodin.
Někdy je to snaha jednoho městečka či parku, jindy je nabízena procházka či trasa na větším území.

Na zahraničních stránkách příznivců slunečních hodin můžeme nalézt tipy pro výlety či procházky za slunečními hodinami. Některé odkazy jsou uvedeny níže.
Podobný záměr mají tyto stránky. Pokud pojedete do zahraničí, možná, že se Vám některý z následujících tipů bude hodit.

MĚSTEČKA  SLUNEČNÍCH  HODIN


V Německu, nedaleko za našimi hranicemi, poblíž Šluknova (asi 8 km vzdušnou čarou), leží na říčce Sprévě obec Taubenheim an der Spree.

po klilknutí se zvětší

Že se jedná o obec s vřelým vztahem ke slunečním hodinám, poznáte na mnoha místech. Na tabuli s názvem obce je v pozadí za nápisy číselník hodin. Poblíž parkoviště je mapa obce, na níž jsou vyznačeny kromě význačných stanovišť (škola, kostely, parkoviště, železniční zastávka, kopec Wachtberg, ...) i místa se slunečními hodinami.

mapka s rozmístěním hodin

Z mapky je patrný úctyhodný počet stanovišť s hodinami. V obci jich je celkem 18. V řadě případů se na jednom objektu vyskytují navíc v páru.

Valnou zásluhu na tak velikém počtu hodin v obci má rodák, grafik a přítel slunečních hodin Martin Hölzel. Většinu z nich vytvořil jako rohové (párové). Hodiny jsou zde nejen na obytných domech, ale i na hřbitovní kapli.

na hranici obce

na hranici obce

na hranici obce

Kromě nástěnných hodin lze spatřit kombinaci vodorovných a svislých v parčíku poblíž radnice. Na sloupku je graf časové rovnice, který umožňuje korigovat údaj odečteného času (pravý místní) vůči běžnému časovému údaji (střední čas středoevropského poledníku) tak, abychom se jimi mohli řídit (převod na náš "občanský čas").

vodorovné a svislé, navíc korekční křivka

Kromě svislých a vodorovných jsou v obci zastoupeny i rovníkové.

rovníkové

Pokud si uděláte výlet za slunečními hodinami do Taubenheimu, doporučuji navštívit i sousední obec Sohland, kde jsou k vidění další sluneční hodiny. Troje hodiny jsou například na budově hvězdárny.

budova s paterými slunečními hodinami
po klilknutí se zvětší
po klilknutí se zvětší

 

Podobných obcí, které chtějí zvýšit svou atraktivnost a turistickou přitažlivost pomocí slunečních hodin, je v Evropě více. Stezku slunečních hodin poblíž našich hranic najdeme v Saském Švýcarsku poblíž Bad Schandau v místní části Krippen.

vycházková tyrasa za slunečními hodinami

Informace o této stezce najdete na na netu.

Některé z hodin, které zde můžete vidět jsou na následujících obrázcích (převzaty z výše uvedených stránek).

hodiny pro děti prstencové u kterých můžete i posedět orientované na VJV
vícenásobné na krychli ve tvaru palety se dvěma časy s válcovým číselníkem

 

Další obcí - Sonnenuhrendorf - je Bernau z oblasti Schwarzwaldu (Černý Les).

pohlednice Bernau

 


Dalším městečkem s mnoha slunečními hodinami je rakouský Weiten. Zásluhu na tom má místní umělecký kovář J. Jindra, který zde vytvořil širokou plejádu slunečních hodin.


 


Další oblastí s vysokou koncentrací hodin v malé oblasti najdeme v Aiello del Friuli v Itálii a v jeho okolí. Na stránkách najdete rovněž klikací mapu s rozdělením na 6 oblastí ve kterých je celkem 67 hodin.


 


Výlety  za  slunečními  hodinami - trasy

Velká hustota slunečních hodin je ve Francii. Zadáte-li na francouzském vyhledávači aby vyhledal hodiny z určité oblast, nabídne vám odkazů zpravidla hned několik.
Mnohdy najdete i články s mapkou, které vám umožní hodiny navštívit.

U nás si můžete nalézt hodiny z určitého okolí v e-katalogu slunečních hodin. Metoda je popsána na stránkách http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/katalogy.html#zalozka_SQL.

Příkladem může být department 04 (Alpes-de-Haute-Provence). Zde kromě několika slunečních hodin najdete i odkaz na stránky Michela Lalose

klikací mapa departmentu

Tam můžete vyhledat hodiny z dílčích 7 oblastí, které jsou ještě v dalších stránkách rozděleny detailněji. Příkladem může být dílčí oblast Pays de Digne.


 


 
Odkazy na stránky s výlety za slunečními hodinami - procházky, trasy

Pod titulkem Sundial trails worldwide je uveden přehled tras ve světě.
Najdete zde i výlet po východních Čechách.

Další trasy jsou doporučeny na stránkách s výsledky soutěže.

Procházku za hodinami v Amsterodamu můžete podniknout dle stránek Frans Maes(e).

Toulky za hodinami můžete v Římě podniknout dle stránek Nicoly Severino.

Za hodinami se můžete vypravit i v tureckém Istanbulu.

Hodiny v Paříži můžete najít dle informací na následujících stránkách.


 
V zahradách či parcích

Na holandských stránkách jsou informace o kolekci slunečních hodin v parku Genk v Belgii.

Kolekci hodin najdeme také v botanické zahradě v Limousin.

Deutsches Museum v Mnichově má také svou zahradu slunečních hodin.

Mnoho skvělých hodin je k vidění v astronomické observatoři, kterou založil Jai Singh II - Jantra Mantar v Jaipuru. Na oficiálních stránkách si můžete spustit i animace chodu konkrétních hodin.

Naučnou stezku slunečních hodin mají v botanické zahradě v polské Lodži viz též jiný odkaz.



šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku