OSOBNOSTI  GNÓMONIKY
Giovanni Francesco Zarbula

Obdobně jako u nás, jsou i ve Francii známy historické osobnosti, které se proslavily v gnómonice. Nejznámějším je Giovanni Francesco Zarbula. Lit. [1] uvádí, že v období 1830 až 1876 nakreslil přes 100 hodin. V posledních cca 5 letech se stal zvýšeným objektem zájmu. O něm a jeho postupech návrhu slunečních hodin se hovoří na různých konferencích, z webových stránek lze stáhnout prezentaci, jsou uváděny různé přehledy a statistiky jeho výtvorů atd.

S jím používanou grafickou metodou seznámil účastníky 16. konference BSS v dubnu 2005 Alain Ferreira. Na jeho práci rovněž upozornil Roger Bailey 40 minutovou prezentací na konferenci NASS v srpnu 2005.

V činnosti F. G. Zarbuly lze vysledovat následující pravidla:

Na jeho hodinách lze najít společné rysy:

Některé z uvedených rysů lze spatřit na hodinách v Saint Veran, Forannes, Hautes Alpes, France,

Saint Veran, Forannes

v Saint Veran, Pierre Belle, Hautes Alpes,

Saint Veran, Pierre Belle

nebo v Petit Serrenes, Ubaye, Alpes de Haute Provence.

Saint Veran, Pierre Belle

Příklady jeho hodin z Briançon, Place d' Armes, Hautes Alpes nebo ze Château-Queyras.

po klilknutí se zvětší - Briançon, Place d' Armes po klilknutí se zvětší - Château-Queyras

Další jsou z Petit Serrenes a Gleizolles, obojí v Alpes de Haute Provence.

po klilknutí se zvětší - Petit Serrenes po klilknutí se zvětší - Château-Queyras

V současné době bylo restaurováno 36 hodin F. G. Zarbuly. Restauraci prováděli:

[1] http://victoria.rasc.ca/events/2006/2006.03.08-ZarbulaSundial.htm
[2] http://www.walkingshadow.info/Publications/Zarbula%27s%20Sundials%20%28PPTminimizer%29.ppt
[3] http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans/zarbula.html
[4] http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/PHProg/index.php?id=1&album=zarbula
[5] http://www.advanceassociates.com/WallDial/Information-ReferencesPage.html
[6] http://www.cadrans-solaires.fr/zarbula.html
[7] http://www.ens-lyon.fr/RELIE/Cadrans/Promenades/Zarbula/Equerre.htm
[8] http://www.sundials.co.uk/~briancn.htm
[9] http://pagesperso-orange.fr/cadrans.solaires/cadrans/zarbula.html


 na úvodní stránku