Soutěž "Stíny času"

Logo soutěže

Soutěž "Stíny času" (anglicky "Shadows of Time", italsky "Le ombre del tempo") je určena pro tvůrce slunečních hodin. Jejím účelem je rozšířit vědomosti o astronomických, historických a uměleckých rysech slunečních hodin. Podněcuje zachování a restaurování existujících slunečních hodin a zhotovování nových. Povzbuzuje k jejich využití při výukových účelech a při rozšiřování astronomických vědomostí.

Je to mezinárodní soutěž s letitou tradicí. Jednou za dva roky ji pořádá sekce slunečních hodin Italské amatérské astronomické unie s astronomickou observatoří Serafino Zani(ho) v severní Itálii. Sponzoruje ji Italská amatérská astronomická unie (UAI) a Italská astronomická společnost (anglicky "Astronomical Italian Society", italsky "Societa Astronomica Italiana").

Přihláška do soutěže

Soutěž je přístupná pro každého zhotovitele slunečních hodin (sundials makers, construttori di quadranti solari). Přihlásit do soutěže lze již existující hodiny (nové nebo restaurované) prostřednictvím přihlášky s barevnými fotografiemi a průvodním textem. Do soutěže lze zaslat - mimo soutěž - projekty nových hodin, makety nebo výukové modely. V přihlášce je nutno uvést, zda se jedná o práce amatérské nebo profesionální. Díky korespondenčnímu přihlašování je účast soutěžících vskutku mezinárodní. Kromě italských "slunečních hodinářů" jsou účastníci z Rakouska, Finska, Francie, Německa, Austrálie a dalších zemí. Každý účastník může podat maximálně tři přihlášky s odlišnými pracemi.

V roce 2001 probíhalo již VII. kolo této mezinárodní soutěže. Zaslané materiály zůstávají majetkem studijního a výzkumného centra Serafino Zani(ho) v Lumezzane poblíž Brescia. Stávají se součástí jeho expozice. Vítězná kolekce fotografií je publikována prostřednictvím sponzorských organizací a v místním tisku. Práce profesionálů nemají nárok na výhru, ale jsou publikovány. Složení komise je stanoveno předem. Přihlášené práce hodnotí komise dle různých hledisek, například:

Každý výherce obdrží darem kompletní kolekci publikací s tématikou slunečních hodin vydaných sponzorskými organizacemi (například z 20 ročníků časopisu "La Stampa").

Soutěž má dlouhodobě vysokou úroveň. Svědčí o tom ukázky soutěžních prací, které pro ilustraci na těchto stránkách uvádím.

Výsledky soutěží 3. až 7. kola lze nalézt na stránkách http://www.bresciascienza.it/cityline/cult/risul_shadows.htm .


3. cena v IV. kole 3. cena ve IV. kole pro komplex šesti svislých slunečních hodin - pro jejich formu a elegantní provedení s mnoha informacemi. Autorem je Jean Pakhomoff z Marseille (Francie). Hodiny jsou umístěny rovněž v Marseille.2. cena ve IV. kole 2. cena za novost a originalitu ve IV. kole pro náramkové vodorovné hodiny. Autorem je Rossero Mario z Villarfocchiardo (Torino, Itálie).3. cena v VI. kole 3. cena za umělecké ztvárnění a spojení názornosti s originalitou v VI. kole. Autorem je Joan Olivares Alfonso z Valencie (Španělsko)ocenění v kategorii profi Ocenění v profesionální kategorii v VI. kole - jako zajímavé z didaktického hlediska, umělecky hodnotné a gnómonicky vícefunkční. Autorem je Mario Arnaldi z Lido Adriano (Ravenna, Itálie).ocenění v VI. kole Ocenění v VI. kole za elegantní a neobvyklé řešení. Číselník pro letní čas je umístěn na západní stěně mírně natočené k severu. Pomocí mapy nakrelené ve středovém zobrazení (světové strany jsou převráceny - sever je dole, jih nahoře, východ vlevo a západ vpravo) jsou vyznačena města v kterých v okamžiku, kdy "na ně ukáže stínový ukazatel", nastává poledne. Zobrazení mapy u takovýchto poledních (světových) hodin je originální. Bohužel, díky středovému zobrazení je obtížné se v mapě rychle zorientovat. Dole je zobrazena Afrika, vlevo nahoře jižní Amerika a vpravo severní Amerika. Vlevo (nahoře) vedle hodinových čar jsou arabské číslice pro odpolední hodiny. Vpravo (dole) vedle hodinových čar je údaj východní zeměpisné délky. Časový posuv jedné hodiny odpovídá rozdílu zeměpisných délek o 15°. Autorem je Mario Anesi z Torina (Itálie). Jsou umístěny v Almese (Torino).Cena za originalitu v VI. kole Ocenění za originalitu v VI. kole. Číselník hodin je průsvitný (transparentní). Stín ukazatele je viditelný zespoda. Zpravidla se díváme na číselník hodin ze strany stínového ukazatele. V tomto případě je ukazatel umístěn za plochou číselníku, takže při pohledu zespoda jej nevidíme, ale jeho stín ano. Jako spoluautoři jsou uváděni Enrico Besutti a Alessandro Gunella z Biella (Itálie?).ocenění ve IV. kole Ocenění ve IV. kole za eleganci, uměleckou hodnotu, originalitu a znamenité spojení prstencových hodin s okolím. Autorkou je Gretta Wilkinson z Melbourne (Victoria, Austrálie). Jsou umístěny v Melbourne.

Vyprovokoval jsem Jana Zemana, který je autorem slunečních hodin v Sezimově Ústí, aby přihlásil své hodiny do soutěže. Naštěstí se nechal vyhecovat a ve světové konkurenci obstál.
Zatím mne stihl informovat jen telefonicky. Díky jeho kontaktům se snad dopátráme ke správným URL stránek se soutěží.
Řada odkazů je nyní neplatných a nedaří se mi nalézt funkční stránky ani v angličtině, ani v italštině. Ztratil jsem přehled o tom, kolikáté kolo bylo v roce 2007 vyhodnoceno.

Podmínky pro přihlášení, formulář a adresa viz http://www.bresciascienza.it/cityline/cult/shadows.htm.
Další informace byly na stránkách http://www.bresciascienza.it/cityline/cult/frame_orosolari.htm.

na úvodní stránku